ÅSTADDIKTING


I ein vinterskog fyk åttiseks hjarte gjennom lufta.

I ein kupé sit det ein og diktar. Eit rednings-mannskap samlar seg. Nokon leitar etter ein pust i ei barneseng. To personar møter kvarandre for første gong. Eit hjarte brenn opp. 

Åstaddikting tematiserer ei rad menneskelagnader. Det er ein tekst om vanlege menneske i augeblikk som kanskje endrar retninga på livet deira. Det store smellet, eller hendinga som opnar for tankar rundt dei store spørsmåla, og tydeleg viser kor skjørt livet kan vere.

Urpremiere Det Norske teatret 2017
Last ned manus (pdf)
Urpremiere Det Norske teatret 2017
Regi: Kai Johnsen

Med Sara Khorami, Agnes Kittelsen, Lasse Kolsrud, Hilde Olausson, Ingeborg S. Raustøl, Elisabeth Sand, Oddgeir Thune.

Melding i Klassekampen (pdf)

Foto: Dag Jenssen.