Regi
Scenetekst
Originalverk

 
Ein ryttar nærmar seg
Åstaddikting
Sorgarbeid
Krig og fred
Lindås
Stakkars stakkars deg
Under barnehagen
Gullalðurir


Nyskrivingar, gjendiktingar, samskrivingar

Draumkvedet, YMIST.
Stormen på Vibrandsøy, Haugesund teater
Petra von Kants bitre tårer, Trøndelag teater
Bibelen, Det Norske teatret

Kortare tekster, publisert
Utan tittel, Scenekunsten og de unge
Spontan, Transit forlag
Den nyvaksne mannen, Transit forlag
Endetid, Gruppe 14, Kolon forlag