EIN RYTTAR NÆRMAR SEGPERSON
ein ryttar nærmar seg

PERSON
ei støvsky med ein ryttar nærmar seg

PERSON
ein horisont med ei støvsky med ein ryttar nærmar seg

PERSON
ein utruleg flat horisont
av asfalt eller av præriegras
med ei støvsky av støv eller småstein og rusk

eller ei regnsky over ein ryttar

eller ein horisont med eit kavaleri

nærmar seg