VI ER DETTE AUGET - GJENNOM HUS OG HEIM
Sånafest i HølenHøstscena i Ålesund

Produsert og vist på Sånafest i Hølen 2019

Ei regissert vandring i Hølen og  gjennom tre privathus.

Av og med: Eirik Fauske, Ida Grimsgaard, Kjersti Aas Stenby, Erik Bauck Bårdstu, Camilla Vatne Barratt-Due, Pernille Holden, Marit Grimstad Eggen.

Ein stor takk til: Heidi, Birger og Oliver. Stig og Susanne. Ole Thomas og Silje.
For utlån av seg sjølv og hus. 

Støtta av Sånafest,  FFUK.

Foto: Fotografen Samestad